De mythen van de democratie

Over één ding is men het in de westerse wereld roerend eens: de democratie is de beste regeringsvorm.

Winston Churchill zei er het volgende over:
“Vele regeringsvormen zijn uitgeprobeerd en zullen worden uitgeprobeerd in deze wereld van zonde en ellende. Niemand beweert dat democratie perfect of alwetend is. Inderdaad, er wordt gezegd dat democratie de slechtste regeringsvorm is, met uitzondering van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.”

Veel mensen denken er ook zo over, maar zijn van mening dat er geen alternatief is. Er wordt vrijwel niet over gesproken, geen aandacht aan besteed, op scholen niet geleerd. Met andere woorden bewust niet onder de aandacht gebracht. Cui bono?… Wie profiteert het meest van het instandhouden van de huidige situatie, oftewel het blijven vasthouden aan de democratie zoals deze op dit moment wordt uitgevoerd? U als burger bent het niet, ook al denkt u dat men het beste met u voorheeft…

De auteurs Frank Karsten en Karel Beckman weerleggen in hun boek “De democratie voorbij” de mythen van de huidige democratie zoals die ons verkocht worden. Het belangrijkste element bij propaganda is de steevaste herhaling, die overigens ook terug te vinden is bij de hedendaagse muziek met repeterend snel ritme. Telkens wordt ons via de propagandakanalen en op scholen niets anders verteld dan dat we de democratie als de enig juiste en voor ons meest geschikte regeringsvorm moeten houden. De stelling van beide auteurs luidt dat democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vrijheid maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid.

In het boek wordt een citaat van Wim Kan aangehaald: „Democratie is de wil van het volk. Ik lees elke ochtend stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.” Met andere woorden: anderen beslissen voor mij wat ik te willen heb, mag er zelf niets over te vertellen hebben en omdat ik -volgens anderen- iets wil, heb ik het maar te accepteren en moet er nog voor betalen ook. Men spiegelt ons een andere realiteit en normaliteit voor.

Volgens Noam Chomsky is wat in een totalitaire staat de knuppel is, de propaganda in een democratie.

“The job of media is not to inform, but to misinform: Divert public attention from important issues and changes decided by the political and economic elites, by the technique of flood or continuous flood of distractions and insignificant information.”

Als leidraad kunnen Chomsky’s top-10 media-manipulaties dienen. Gebruik Tante Google, huiver en glimlach…

  1.  The strategy of distraction
  2.  Create problems, then offer solution
  3.  The gradual strategy
  4.  The strategy of deferring
  5.  Go to the public as a little child
  6.  Use the emotional side more than the reflection
  7.  Keep the public in ignorance and mediocrity
  8.  To encourage the public to be complacent with mediocrity
  9.  Self-blame Strengthen
  10.  Getting to know the individuals better than they know themselves

Een uitgewerkte versie met voorbeelden kunt u onder meer hier nalezen: The 10 Strategies – http://theinternationalcoalition.blogspot.nl/2011/07/noam-chomsky-top-10-media-manipulation_08.html

In deze opsomming wordt vaker verwezen naar “Silent Weapons for a Quiet War”. (Download de Nederlandstalige versie voorzien van een inleiding en uitwerking). Dit document is de doctrine, aanvaard door het Beleidscomité van de Bilderberg Groep, vermoedelijk tijdens de eerst bekende vergadering daarvan in 1954, en daarna in 1957 geaccordeerd en ter uitvoering vrijgegeven tijdens de Conferentie van de Club van Rome. De inhoud van die doctrine en de daarin gebruikte begrippen en termen is een regelrechte oorlogsverklaring! Psychologische oorlogsvoering in optima forma. Bij een oorlog hoort een vijand en die treffen we in eerste instantie aan bij alle nationale regeringen die als handlangers en uitvoerders optreden en bijgevolg heulen met de onaantastbare opper-vijand.

Verder heeft vriend Chomsky in “Requiem for the American Dream – The Ten Principles of Concentration of Wealth & Power” zijn licht laten schijnen op een aantal principes om rijkdom en macht te concentreren bij de werkelijke elite:

-Verminder werkelijke democratie
-Bepaal de leidende ideologie
-Hervorm de economie (“controlled disintegration”)
-Verplaats de lasten naar de mensen onderaan de ladder
-Val elke vorm van solidariteit aan
-Controleer de wettelijke regelgeving
-Manipuleer de verkiezingen
-Houd het gepeupel in bedwang
-Creëer een consensus van een status quo
-Marginaliseer de bevolking

Al dit soort opgelegde programma´s, doctrines en dogma´s hebben een wisselwerking met elkaar, vormen combinaties en bezitten overlappende en aanpassende functies. Tot deze categorie behoort ook de ideologie van de “Frankfurter Schule” die verderop aan bod komt.

Ten aanzien van het onderwerp mediale controle verscheen onlangs een rapport van “Swiss propaganda Research”: Propaganda-matrix – Wie der CFR den geostrategischen Informationsfluss kontrolliert.
Wie beheert en beheerst de media en de geostrategische informatiestromen, hoe en door wie wordt die controle uitgevoerd in combinatie met de rol van denkfabrieken en “experts”, geheime diensten, de kerken, de NAVO, regeringen, Hollywood, persbureau´s? Het is maar dat u weet waar het nieuws dat u leest of via de journaals consumeert, vandaan komt en hoe betrouwbaar en onafhankelijk die informatie is.

De logo’s uit bovenstaand schema mag u gerust vervangen door of aanvullen met die van de bekende Nederlandse media. Dit netwerk van de wereldelite is dermate veelomvattend en uitgebreid dat het vrijwel onmogelijk is om een stok tussen die spaken te steken. Elke krant en elk televisiekanaal, vooral ook kinderzenders zijn erin verwikkeld. Dat de EU bij het proces van de hersenspoeling uiteraard niet achter kan blijven, blijkt onder meer uit dit crimineel werktuig: A European framework national statute for the promotion of tolerance. De valse tolerantie wordt er met man en macht ingestampt.

Diezelfde Council On Foreign Relations is ook betrokken bij de “controlled disintegration” van de economieën wereldwijd (pagina 9 en verder). Eén van de opdrachten aan regeringen en daaraan gerelateerde instanties betreft het dermate hoog laten oplopen van de staatsschulden in westerse landen, dat deze nooit meer terugbetaald kunnen worden. Het uiteindelijke resultaat is dan wat we nu hebben: “debt-dependency”, afhankelijkheid van schulden en daarmee controleerbaar en stuurbaar. Hierin verder een overzicht wat er voorafging aan de start van deze “controlled disintegration” en welke rol de Britse monarchie in dat spel speelde.

Het eerdere onderzoek “Hoe de Transnationale Heersende Klasse in elkaar zit” maakt duidelijk wie nou die eigenlijke machtselite is en wat hun doelstellingen zijn. Uiteindelijk bepalen zij het wereldgebeuren, waarbij alle nationale regeringen slechts de uitvoerders en hun handlangers zijn. Het grootste gevaar voor de TCC (the Transnational Captitalist Class) is volgens de auteurs een democratische beweging op wereldschaal die de agenda van de TCC onthult, evenals het steeds maar voortdurende theater van verkiezingen van regeringen waarin de acteurs misschien veranderen, maar het theater zelf ongewijzigd blijft. Ze zullen dus alles in het werk stellen om verdere ruchtbaarheid aan het bestaan van dit complex te ontkennen, te verdoezelen en buiten de publiciteit te houden en zullen er zeker niet voor terugschrikken om tegenstanders met geweld de mond te snoeren.

Met deze achtergrondinformatie leest u maar de krant, kijk naar de journaals, vergelijk met andere nieuwsbronnen en combineer dit met de praktijk en de feiten: kijk om u heen, bekijk uw werkplek en collega’s, uw loonstrook, het “nieuws”, het geleerde op school, uw bekenden- en vriendenkring met hun slaafse volgzaamheid. Het heeft geen enkele zin om hierover met de “meelopers” te discussiëren. Bijna niemand ontkomt aan de wurggreep van de staatspropaganda- en manipulatie tenzij u tot de minderheid behoort die het spel doorziet en daarmee op termijn een vermeend nadeel weet om te buigen in een persoonlijk voordeel. Mocht u tot die minderheid behoren die een andere of afwijkende mening is toegedaan, moet u toch even oppassen. Voor u heeft de EU dan namelijk het volgende in petto: het voornemen om een “tolerantiedwang” in te voeren. Bij overtreding wordt uw anders denken en handelen dan onmiddellijk streng bestraft…

Men probeert u in het hoekje te drukken waar men u wil hebben, zadelt u op met valse schuldgevoelens, breekt beloftes, negeert de eigen wetgeving en principes, creëert bewust conflicten, herschrijft de geschiedenis, geeft een valse voorstelling van zaken en tracht elke vorm van verzet bij voorbaat op een mislukking te laten uitlopen en zodoende te breken. Vooral georganiseerd verzet is ze een doorn in het oog en de vijand houdt dus nauwlettend in de gaten of dat ergens opduikt. Genoemde zaken worden hier zo uitdrukkelijk vermeld, om duidelijk te maken dat we in een gepland gemanipuleerde kunstwereld leven, waar elke natuurlijk en logische structuur is uitgewisd. Bij veel mensen duiken regelmatig vraagtekens op en zij vragen zich af of dat wel allemaal normaal is wat er om hen heen gebeurt. Men voelt aan dat er iets niet klopt, maar men weet niet waar het aan ligt en kan het niet verwoorden. Sluipend, geraffineerd en zodoende onopvallend wordt via de geleidelijke tactiek stukje bij beetje toegewerkt naar een andere, maar valse normaliteit.

Als we spreken over psychologische oorlogsvoering mag het Tavistock Instituut niet onvermeld blijven. Deskundigen moesten destijds het breekpunt bepalen van soldaten tijdens WO I.Alle technieken die Tavistock en Amerikaanse foundations inzetten hebben slechts één doel: de kracht van het individu breken en hem of haar hulpeloos over te leveren…”

Over alle hier genoemde onderwerpen, ideologieën, dogma’s, programma’s, de uitvoerenden en hun doelstellingen is veel informatie beschikbaar en het is ondoenlijk om alle facetten hier uitgebreid aan bod te laten komen. U wordt uitgenodigd om zelf verder te speuren naar werking en uitwerking en zult snel tot de conclusie komen dat we niet naar de Efteling hoeven te reizen: de huidige samenleving ís sprookjesland. Een ware fake-wereld, die dan ook nog eens volledig op zijn kop wordt gezet, door berichten en meldingen die onwelgevallig zijn als fake of fake-nieuws te gaan beoordelen én hierop censuur te gaan toepassen. Vergis u niet: met werkelijk alle middelen en ten koste van alles moet bij de bevolking de normaliteit van de huidige abnormale chaotische toestanden in de hoofden gebeukt worden. Kortom: men heeft ons al jaren geleden de (psychologische) oorlog verklaard, en op illegale wijze macht verkregen die steeds verder wordt uitgebouwd. Niet legitieme machthebbers leven van en dankzij illegale wetgeving, ongeldig dus.

Blijf nuchter en pragmatisch, laat u niet meeslepen in dit theater, handel bij voorkeur tegendraads en versla de vijand met zijn eigen wapens. Verdiep u in onderwerpen waarover men bij voorkeur niet spreekt en stippel daarna de eigen onafhankelijke koers uit. Toegegeven, voor de meesten niet (meer) mogelijk. Het hamsterrad was en blijft te comfortabel om buiten de kaders te denken. Voor politici geldt overigens hetzelfde. Van hen wordt zelfs gevraagd om dat niet te doen. Mocht iemand de euvele moed bezitten om toch een niet conforme mening te hebben en die zelfs te uiten, is zijn of haar lot binnen de kortste keren bezegeld.  “Elite’s zijn nooit in staat zich iets anders dan de trends van gisteren voor te stellen, dus de trend die hen tot “elite” gemaakt heeft” (Citaat Europe 2020).

Verder naar “Het financiële systeem”…