Goud scherpt record aan om speculatie over renteverlaging in VS

Source: Goud scherpt record aan om speculatie over renteverlaging in VS | Financieel | Telegraaf.nl

Wat ze er ook allemaal bijhalen om een prijsbeweging te verantwoorden, alleen goud is het echte geld (dat wij daarom niet mogen gebruiken als betaalmiddel). Goud is als de vijand van valuta de maatstaf. Goud dient als anker en rots in de branding tegen onverantwoord geld printen en het uitbreiden van de geldhoeveelheid. Koopkrachtaling en een almaar stijgende goudprijs zijn in deze onrustige oorlogsfase de oplossingsverschijnselen van HUN geldysteem. Gevolg: verwatering koopkracht per ongedekte dollar, euro, franc etc… 

Goud als grondstof en geld behoort tot de inmiddels verguisde natuurlijke orde, en is daarom taboe. Zou het geldregime geen geld naar wens meer mogen “bijprinten”, ging hun macht van het een op het andere moment over naar het volk. Niet moeilijk om na te gaan wat er in HUN kunstorde dus wel gaat gebeuren en wat daarom nooit gaat gebeuren.

Telkens als HUN geld verdampt en goud naar ongekende hoogte dreigt te stijgen, komt er een goudverbod of exhorbitant hoge belasting op de verkoop ervan. Echte democraten dienen immers steeds de belangen van het regime en nooit die van het volk…

Wij mogen alleen maar overgewaardeerde valuta als betaalmiddel gebruiken, de geldelite heeft het ondergewaardeerde echte geld in de kluizen, en dat zegt genoeg… -DGZ-

Democratie uitgeschakeld…

Via de huidige politieke structuren kan de democratie naar wens worden uitgeschakeld… -DGZ-

De “hogere doelen” van het regime…

Afbraak van het bestaande is al heel wat jaren aan de gang en is geen doel op zich. Het is bewust gevoerd afbraakbeleid, steeds om andere “hogere doelen” te kunnen bereiken… DGZ-

Niks ‘komkommers verkopen’, de natiestaat moet verdwijnen

Source: Niks ‘komkommers verkopen’, de natiestaat moet verdwijnen

“En Verhofstadt is helder, de natiestaat moet verdwijnen, plaats maken voor een Europese superstaat.”

Geen plaats meer voor afzonderlijk landen. De Europese voetbalkampioenschappen zijn dus alleen maar afleidende ruis om geen slapende volkeren wakker te maken. Het regime wil die afzonderlijke landen niet meer.

De voorbereidende fase is de huidige afbraak van het bestaande, vóórdat men over kan gaan tot de volgende fase. (Mentaal) voorbereiden op meer ongemak blijft onverminderd gelden. Blijf in de bunker. De storm in de vorm van (burger)oorlog, conflicten, dreigingen, geldontwaarding en angstpropaganda zal later in 2024 weer oplaaien. Wedden op een dood(gemaakt) paard is geen gezonde strategie… -DGZ-

Netwerkcorruptie… zoiets ja…

Zoiets, en waarschijnlijk nog veel meer… 

Maar dan is er opeens (burger)oorlog. Of ze ons ook betaald laten vluchten?… -DGZ-

 

De strijd tegen de natuurlijke orde…

Overal waar de begrippen “extreemrechts”, “ondemocratisch” of aanval op de “democratie”, “nazi” en “wappie” in de strijd gegooid worden, bedoelen de hoeders van de nep-wereld hun aartsvijanden als aanhangers van de natuurlijke orde. Het zijn de realisten die het vuile spel al veel eerder doorzien hebben en die dus nooit meer vrijwillig op HUN speelhelft gaan meedoen. Het enige dat voor hen overblijft zijn dwang en verplichting. Zij sputteren daarom nog slechts op waakvlam een beetje mee in het voor de massa opgetuigde theater dat hun kunstwereld met meer dan twee geslachten voor echt moet verkopen… 

Het regime is er alles aan gelegen om zomin mogelijk mensen te doen vluchten naar de speelhelft van die realisten. Hun propaganda-kanalen draaien daarom voortdurend op volle toeren.

Bewijzen voor hun stellingen en de juistheid en levensvatbaarheid van hun ten dele steeds meer communistische ideologieën heben ze niet. Ze moeten het ons dus voortdurend onder de neus wrijven en wijsmaken: de sprookjes over gelijkheid, socialisme (als vernietigende ideologie), vermeende mensen”rechten”, de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, een levensgevaarlijk virus en de “reddende” vaccinaties (die men al enkele maanden na uitbraak opeens massaal ter beschikking stelde), China en Rusland die ons aller vijand zouden moeten zijn, het stikstof-“gevaar” en de daarmee samenhangende handenvol geld kostende energietransitie, het duurzaamheidssprookje etc.

Een blik op de online-edities van kranten is voldoende. We worden dan volop bediend. De ene niet te bewijzen onzin wordt overdekt met een halve waarheid of een nog grotere onwaarheid, en na verloop van tijd kan niemand door de bomen het bos nog zien. Men begrijpt het niet meer. Het doel is bereikt:  de waarheid is verstopt onder een dikke laag propaganda-slib… -DGZ-

Navo saboteerde vrede met Oekraïne

Source: Navo saboteerde vrede met Oekraïne: Karel Beckman

“Het bewijs is inmiddels onweerlegbaar: de Navo, met name de VS en het Verenigd Koninkrijk, heeft bewust twee vredesakkoorden tussen Rusland en Oekraïne gesaboteerd. Beide akkoorden waren bereikt in de eerste weken na de Russische invasie. Maar Oekraïne moest doorvechten – met Poetin mocht niet worden onderhandeld.”

Logisch als het westen oorlog wil en dus provoceert. Oorlogen en conflicten ontstaan altijd daar en op momenten waar inflatie huis gaat houden. Het van oorsprong westerse regime weet ook dat HUN ongedekt geldsysteem na jarenlange deflatie in die inflationaire eindfase terecht gaat komen en trof al voorbereidingen voor het provoceren van oorlogen

Ze zijn nog niet klaar met hun verwoestende methode en we hebben dus nog maar de eerste schermutselingen gezien. De Middellandse Zee, de Straat van Hormuz en de Golf van Oman stikken momenteel van de westerse oorlogsschepen. Voorop natuurlijk weer de Amerikaanse en Engelse vloot, maar ook de Turken zijn prominent aanwezig. Turkije beleeft momenteel hyperinflatie en wil dus graag aan een oorlog deelnemen.

Iets soortgelijks geldt voor onder meer Libanon, Iran en Israël. Ze willen graag “aan de bak”. Oorlog is vernietigend, ruimt in het kader van afbraakbeleid zo lekker op, en leidt in het binnenland af van de oorzaken van geldontwaarding en dus het voor geldontwaarding verantwoordelijke geldsysteem. Saoedi-Arabië kent bijna geen inflatie en heeft als prominente oliestaat geen baat bij oorlog, maar zal erbij worden betrokken.

In tijden van betrekkelijke rust is het dan ook vaak wachten op een soort Pearl Harbour, waar dan ook ter wereld mocht 7 oktober niet voor voldoende vuurkracht zorgen of gezorgd hebben. In de huidige eindtijd moeten we ook rekening houden met verwerpingen en hobbels op financieel gebied. Misschien hebben ze wel weer een soort pandemie in petto. Geen idee, maar het zal onrustig worden en we zullen zien welke “toevalligheden” het regime voor ons voorbereid heeft… -DGZ-

Tijd voor een andere diplomatie…

Mede gelet op de commentaren onder dit bericht op “X” en elders moeten we deze dame en soortgenoten blijkbaar kwijt. Met reguliere “democratische” middelen lukt dat al jaren niet.  Misschien wordt het tijd voor huurlingen die het vuile werk voor het volk opknappen. Resoluut en effectief zonder sporen achter te laten… -DGZ-

Ook dit mag u niet weten: 14% van de bevolking is verantwoordelijk voor ca. 40% van de gepleegde misdaden…

Die 14% is van niet-westerse afkomst. Men importeert dus willens en wetens de criminaliteit die men vervolgens weigert aan te pakken.

Deze vorm van “werkweigering”, oftewel het niet meer uitvoeren van hun oorspronkelijk taken zou ruim voldoende moeten zijn om de verantwoordelijken als veroorzakers voor de ontstane wanorde te verdrijven…

Het aanvalsdoel van het regime betreft immers steeds de massa van oorsprong blanke Nederlandse bewoners en NIET de criminele minderheid. Ze moeten u en mij hebben. Het volk weet echter nog niet eens dat het één gemeenschappelijke vijand heeft

Bovendien verschijnen dergelijke waarheden regelmatig op voormalig Twitter en dat is voldoende om “X” in de ban te doen, tot aanvalsdoel te verklaren, Musk te willen vervolgen en hem te betichten van het verspreiden van anti-semitisch nep-nieuws. Het onderschoffelen van waarheden en feiten is al heel wat jaren geleden tot een soort volkssport voor westerse politici en hun propaganda-kanalen geworden.

Massa-immigratie is één van hun vernietigende wapens die tegen de natuurlijke, logische orde wordt ingezet… Leugens en valse argumenten hebben staatssteun, staatsgeweld en propaganda nodig, de waarheid echter is uit zichzelf en van nature sterk genoeg, en heeft geen staatsgeweld nodig. Daarom worden we de laatste jaren bedolven onder toenemende staats”steun”, staatsinvloed en staatsgeweld via verplichtingen, verboden en dwang, enkel om HUN bonte multi-culturele nep-wereldbeeld met meer dan twee geslachten bij de mensen nog enigszins geloofwaardig te laten overkomen.

De ware aard, de ware oorzaken, de ware bedoelingen, feiten en waarheden moeten als onderdelen van de logische orde, die mensen van nature nastreven omdat ze veelal hun oorsprong vinden in aangeboren drijfveren, via een verstikkende branddeken waarmee men de hele samenleving overspannen heeft, onder de duim worden gehouden.

Als de al jarenlang gebruikte en inmiddels versleten valse argumenten niet meer werken, is men gedwongen om de waarheid steeds meer te onderdrukken via dwang, verplichtingen, censuur, propaganda, verboden en zelfs directe dreigementen. Zodra ons bepaalde uitlatingen bereiken als “wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm” en “we weten waar de ongevaccineerden wonen”, is dat het zoveelste signaal aan het volk dat de regering NIET aan dezelfde kant van de tafel zit en NIET de belangen van dat volk dient. Der Feind ist unter uns, en dat is dan de gemeenschappelijke vijand van alle volkeren. Ook al weet men het nog niet of wil men er uit gemakzucht niets van weten… -DGZ-