10,000+ sealed Federal indictments, .01% arrests about to end US illegal rogue state empire as sexual harassment stories prepare public for psychopathic evil darker than killing millions, harming billions, looting trillions

Source: 10000-sealed-federal-indictments

“.01% of the US population is ~30,000, so 10,000 arrests is sufficient to expose and end the rogue state.”

Vooralsnog geen bevestiging, voorlopig blijft het vallen onder de noemer samenzweringstheorie. Deze en andere geruchten over de oorlog achter de schermen zijn voornamelijk gericht op de Verenigde Staten. Mocht er een bevestiging komen van massa-arrestaties en de daadwerkelijke uitvoering van de op 20 december uitgevaardigde executive order, mogen ook in Europa “bepaalde mensen” hun borst nat maken. Alle West-Europese leden van overheden en topfiguren (we noemen ze maar elite’s) met al hun vertakkingen zijn net als hun Amerikaanse “collega’s” te beschouwen als handlangers en uitvoerders van de tientallen jaren gevoerde psychologische oorlog tegen de bevolking en de daarmee gepaard gaande gecreëerde wanorde… -DGZ-