$118 Billion For Israel And Ukraine?… en wat wil het WEF?…

Source: $118 Billion For Israel And Ukraine? | Armstrong Economics

“The migrant crisis will cost America untold fortunes. The masses are waking up and realizing that there are no checks and balances in Washington. Our elected leaders are permitted to do as they please with our collective funds while leaving their own people high and dry.”

Zoals we hier regelmatig vast moeten stellen, hebben volk en nationale regeringen al jaren niets meer te vertellen. Via de meest onlogische besluiten wordt voor de meeste mensen de wereld volledig op zijn kop gezet en wordt elk verlangen naar de logische orde meteen de kop ingedrukt. 

Zowel schulden maken die toch niet terug betaald worden, alsook het geld over de balk smijten en als het ware weggooien, lijken geen grenzen te kennen. Iedereen doet maar wat hij of zij wil. Evenredig aan de mate van westers verval, is ook de discipline op alle deelterreinen richting kelder afgegleden.

Er lijkt geen enkele controle of rem meer te zijn en ooit democratische regels worden op grote schaal aan de laars gelapt. Geen basis om in deze chaos te investeren, te participeren of het hoofd boven het maaiveld uit te willen steken, dachten we zo…

Al deze wantoestanden, scheefgroei en verstoringen zijn via een volksbedrog-gewenningsproces sinds de laatste grote verstoringsactie in de jaren zeventig vorige eeuw aan het wereldvolk gevoerd dat alleen maar hoefde te slikken. De regime-pillen met als ingrediënten de meest gore onlogische en onnatuurlijke volksvijandige onzin werd met een propaganda-papje van ongedekt geld bij de mensen naar binnen gegoten.

In dit verband wijzen we nogmaals op het bericht van het WEF met speciale aandacht voor de daarin genoemde punten 5 en 8 als voorspellingen van het WEF:

  • Massive displacement of people will take place with billions of refugees.
  • Western values will be tested to the breaking point.

De uitvoering van die plannen vindt momenteel met welwillende medewerking van alle nationale regeringen plaats, en dat betekent ook dat ze nog niet klaar zijn met hun vernietigend werk op weg naar het “breaking point”, want dát is bij lange na nog niet bereikt. De aanvallen op de westerse normen, waarden, gewoonten en tradities zijn gewild en worden al jaren opzettelijk uitgevoerd… -DGZ-