12 jaar Merkel . . .

Na 12 jaar Merkel zijn meer dan 500.000 pensioengerechtigden op sociale bijstand aangewezen. Zo veel als nooit tevoren! 993.000 uitzendkrachten moeten voor een hongerloon in de bedrijven werken. Oo…

Source: 12 jaar Merkel . . .

“ZO KAN EN MAG HET NIET VERDERGAAN. 12 JAAR ZIJN GENOEG!”

Nee, nog niet genoeg. Niet alleen de “nieuwe burgers” moeten geprovoceerd worden, ook het eigen volk. Het wereldwijde socialisme loopt samen met het fiatgeld-systeem op zijn laatste benen. De geplande afbraak loopt min of meer parallel. Via het zwaard van de islam wordt het socialisme verslagen, hetgeen bijgevolg vernietiging van de huidige socialistische democratie betreft. Het is op, en dus tijd voor een echte verandering. Verwacht niet dat dit van vandaag op morgen gebeurt, maar de voedingsbodem is (bewust) gelegd. De krachten en machten die dit alles aansturen voeren de spanning geleidelijk op en ze zullen hun subdoel in de vorm van vernietiging van de huidige structuren hoe dan ook bereiken. Tegenhouden kunnen wij niks. Beter is het om te weten en te accepteren dat men die koers vaart, en om de nodige voorbereidingen te treffen voor die omslag… -DGZ-