12000 US Dollar voor een huis in 1969…

De eerste generatie sinds het einde van de tweede wereldhervorming bouwt vermogen op… en na de vierde begint iedereen weer van voren…

Dit is een van de vele voorbeeelden waaruit blijkt dat tijdens de opgaande fase van de geldcyclus de koopkracht van valuta nog volop aanwezig is. Na een keerpunt (1971, The Great Distortion) neemt die koopkracht geleidelijk steeds verder af en zijn velen gedwongen om, wanneer men de eerdere levensstandaard wil handhaven, “op te schalen” van één naar twee inkomens per huishouden

Met man en macht probeert men het volk voortdurend te misleiden. Onder meer via het oppermachtige westerse propaganda-wapen én het installeren van een ware surrogaat-orde die geen logische structuren meer heeft, leidt men de aandacht af van de bewustwording dat er een geldcyclus IS, die niet alleen een opgaande én een neergaande fase kent, maar ook een einde in de vorm van de oorlogsfase. Om HUN populistische terminologie te gebruiken: het is niet “duurzaam” en niet echt. Fake (eindigend) geld vereist én veroorzaakt een fake en dus eindigende geld- en wereldorde

Na de vernietiging en het verlies van volksvermogen start het geldregime dan weer een nieuwe cyclus. Zouden mensen op de hoogte zijn van dit geldcircus, ging niemand meer aan het werk en accepteerden ze HUN ongedekt geld niet meer. Geen wonder dus dat alles en iedereen, inclusief alle nationale regeringen, wel in dienst móet staan van het alles bepalende en alles overkoepelende geldregime. “Afwijkers” en realisten worden daarom snoeihard genegeerd, belachelijk gemaakt, gecriminaliseerd, vervolgd en uitgeschakeld.

Díe directe verbinding van de voorgeprogrammeerde maatschappelijke neergang met HUN ook voorgeprogrammeerd stervend geldsysteem mag u niet weten te leggen. 

Deze realisten zijn een gevaar voor HUN Efteling. Zij vechten tégen de speciaal voor ons geïnstalleerde volksvijandige surrogaat-orde. Ze zouden anderen wel eens op het juiste spoor kunnen zetten en het volk duidelijk kunnen maken wie de ware volksvijanden zijn, hoe HUN eindigend geldsysteem werkelijk functioneert, wie dus oorlogen nodig heeft en provoceert, en wie uiteindelijk via het verlies van volksvermogen het gelag betaalt. Dit mag u allemaal niet weten en u hebt het niet van ons. Dat hebt u natuurlijk allang veel eerder zelf ontdekt… -DGZ-