Geen onderscheid en divers, zoals men dat zo graag wilde. Bovendien worden in een echte democratie minderheden inclusief niet-gevaccineerden beschermd… -DGZ-