Kopen, zich laten omkopen, eigen volk verkopen…

Deze massale immigratie is ook niet aangezwengeld door de nationale regeringen. Het zijn weer de (on)bekende netwerken van raddraaiers op de achtergrond: George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab en andere financieel draagkrachtige WEF-consorten verenigd met de bazen van conglomeraten, centrale banken en vooral ook de media die alles en iedereen met geld kunnen kopen, omkopen, mediaal beïnvloeden en zodoende het supra-nationale beleid wereldwijd uitvoeren. Zodra dit volk beslist dat er een pandemie moet komen, dan komt die er. Komen zij tot de conclusie dat hun belangen eerder gediend zijn bij een verdeelde bevolking, stuurt men bewust aan op escalatie. Als zij beslissen dat cultuur, gewoontes, tradities, eigendom en andere zaken die kenmerkend zijn voor de westerse civilisatie kapot moeten, dan gebeurt dat ook. Vooral dat laatste proces is al heel lang aan de gang. Het is alleen nog bijna niemand opgevallen… -DGZ-