194 gemeenten bieden al tien jaar geen asielopvang

Source: 194 gemeenten bieden al tien jaar geen asielopvang | RTL Nieuws

Via dergelijke regelmatige hetze tegen gemeenten wordt de indruk gewekt dat asielopvang een normale situatie zou zijn. Het tegenovergestelde is het geval. Een normale, logische en natuurlijke orde kent en erkent geen “asielzoekers” en “vluchtelingen”, de landsgrenzen worden bewaakt en gecontroleerd, en criminelen worden er geweerd. In de huidige kunstorde zijn de criminelen onder ons en willen ons zelfs besturen en bepalen wat we te doen en te denken hebben. 

De door onze vijanden geïnstalleerde en met fiat-geld gefinancierde kunstorde zorgt er via propaganda en massapsychologie voor dat de realiteit volledig ondergeschoffeld wordt en aanvallen op de zuilen van de westerse civilisatie door kunnen gaan… -DGZ-