2024—the Year of our Reckoning › American Greatness

Source: 2024—the Year of our Reckoning › American Greatness

“In 2023, it became clear, to even the most loyal supporters of the Biden administration, that the U.S. has simply lost or indeed forfeited American deterrence abroad. Our enemies do not fear us; our friends do not trust us; and neutrals do not care either way.”

Alhoewel men nog een tijdje door kan met het ophouden van de schijn, de duidelijke tekenen van verval en verloedering zijn overal zichtbaar … voor iedereen die het wíl zien dan…

De voor een functionerende orde vereiste GELDdiscipline, geleid door HUN niet duurzaam geldstelsel, ontbreekt steeds vaker aan alle sociale-, financiële-, politieke en maatschappelijke fronten op grote schaal. De neergang is voorgeprogrammeerd… 

Als de grootste profiteur van het op Westerse leest geschoeide geldsysteem komen voor de VS met hun Petro-Dollar en in hun kielzog West-Europa, de inslagen steeds dichterbij. De rest van de wereld scheidt zich steeds meer af van de Westerse ten dode opgescheven structuren en bezint zich steeds meer op de eigen sterkte. De strijd, de conflicten en de oorlogen hebben de startblokken al verlaten. De Middellandse Zee en de Rode Zee wemelen inmiddels van de oorlogsschepen, de voorbereidingen voor een oorlog gaan buiten het zicht van de massa gewoon door (de media blijven stil) en het wachten is later op een Pearl Harbor-moment

Het is zeer de vraag of het kunstprodukt Israël zal overleven. Landsgrenzen zullen in deze periode dan ook vaker verschuiven

Terug naar het verval van het Amerikaanse imperium… 

De accumulatiecycli bestaan grofweg uit twee fasen (meer exact uit vier fasen):
– een opgaande fase van materiële expansie, waarin het productieapparaat van de voornaamste kapitalistische centra wordt uitgebreid en gebruikt om welvaart te produceren, én
– een neergaande fase van financiële expansie, waarin de kapitalisten zich gaan toeleggen op bankieren, speculatie en andere niet-productieve activiteiten.

Op die laatste fase van financiële expansie volgt een crisis, die het centrum van de macht (de Verenigde Staten) niet te boven komt, waarna een andere regio in de kern van het wereld-systeem het nieuwe centrum wordt.

Men onderscheidt vier overlappende cycli, de Genuese (15e-begin 17e eeuw), de Nederlandse (eind 16e-eind 18e eeuw), de Britse (midden 18e-begin 20e eeuw) en de Amerikaanse cyclus vanaf eind 18e eeuw, die sinds de jaren 70 is overgegaan in de financiële fase. De komende crisis zou het huidige centrum van de macht niet meer mogen overleven. Rumoerige tijden, hoogspanning en crises gegarandeerd.

Oftewel … (mentaal) voorbereiden op meer onrust en afscheid nemen van al of niet digitaal ongedekt geld dat steeds meer aan koopkracht gaat verliezen, blijft leidend. Af- en misleidende ruis die via de propaganda-kanalen verspreidt wordt (dat is bijna alles dat via de grote kranten en het NOS-Journaal de wereld ingetoeterd wordt), mijden als de pest, én de realisten-bril opzetten… -DGZ-