De koude oorlog tegen het eigen volk…

Dit “desastreuze beleid” is ook weer niet iets dat alleen in Nederland gevoerd wordt. In andere voornamelijk westerse landen hebben we te maken met precies dezelfde neergang en verloedering. In grote lijnen komt het erop neer dat al tientallen jaren de belangen van de eigen bevolking geen rol meer mogen spelen (ook al lijkt dat wel nog zo te zijn) én dat supra-nationale machtsblokken het globale beleid bepalen, waardoor nationale regeringen en het volk al helemaal niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets meer te vertellen hebben.

Voor dat doel was het noodzakelijk om de juiste poppetjes in de juiste politieke en ander beslissende functies te plaatsen. Die volksvijandige acties, begeleid door enorme propaganda en afleiding, worden al sinds pakweg zo’n 30-35 jaar met toenemende intensiteit uitgevoerd. De logische, natuurlijke orde moet vernietigd worden. De (koude) oorlog tegen de westerse civilisatie die normen, waarden, gebruiken en geschiedenis uit het geheugen van de mensen moet wissen, is sinds die tijd in versterkte mate voortgezet. Het is een eeuwig durende guerillaoorlog tegen de volkeren die voortdurend om de tuin geleid, afgeleid, misleid en vooral omgekocht moeten worden…

Uiteindelijk komen we in een situatie die geen logische orde meer kent en waarin de onschuldige schuldig verklaard wordt, de gezonde burger ongezond en ziek, een Turk of Marokkaan uit het niets Nederlander wordt, de waarheid tot leugen verklaard wordt en andersom. De gevoerde psychologische oorlog leidt dan tot en gecreëerde chaos die wij dan zelfs als nieuwe normaliteit moeten gaan zien en accepteren.

If you’re told the lie enough times, it becomes part of your reality, and if enough people were taught that lie … it becomes part of the culture, and if that culture than passes that misinformation along to the next generation, well … now it becomes tradition-DGZ-