Koningspaar en Amalia uitgejouwd, veel omgekeerde vlaggen langs route in Den Haag…

Langdurig de belangen van de eigen bevolking ondergeschikt maken aan de belangen van anderen en zodoende andere heren dienen, gaat ooit zijn tol eisen. Steeds meer mensen beginnen dat nu toch in de gaten te krijgen en hechten ook geen geloof meer aan de propaganda die dagelijks over hun hoofden wordt uitgestrooid… -DGZ-