De wereld op zijn kop…

“Wir haben es hier mir einer Umkehrung der möglichen Realität zu tun. Das ist viel schlimmer.”

Dat is precies wat we hier al jaren verkondigen. Het zijn de realisten die zien wat er gebeurt, die zien wie de ware vijand is, die zien hoe HUN financieel systeem verpietert, die zien wie de oorlog tegen de volkeren voert en op welke wijze, die de verbinding leggen tussen die neergang en de politiek-maatschappelijke ineenstorting en verloedering, die het bewust gevoerde afbraakbeleid zien en het provoceren van oorlogen en conflicten door het regime.

Die omkering is de wereld die volledig op zijn kop is gezet en ons nu als de enig echte en ware kunstorde opgedist wordt, waarin wij moeten geloven. Een andere orde, te weten de natuurlijke en logische is inmiddels volledig ondergraven en “ondergesneeuwd” en moet dat ook blijven. Net zo min al het regime-virus in een democratische omgeving kan overleven, kan het ook niet overweg met de natuurlijke orde.

Alles moet vervangen worden door een onzekere, rommelige, misleidende en op leugens gebaseerde kunstorde die het regime kocht en voor zichzelf vormde, waarin ze de mensen wijs kunnen maken dat er zo’n 60 geslachten zijn, dat het normaal zou zijn om illegaal en massaal deels criminele vluchtelingen en asielzoekers toe te laten, dat steeds Rusland en China onze “vijanden” zouden zijn of dat HUN ons opgedrongen geldsysteem eeuwig zal duren… -DGZ-