Massaal georganiseerd protest is niet graag gezien…

Symptomatisch voor het regime. Zodra hun belangen gediend worden, hoor je niets of is er ogenschijnlijk niets aan de hand, hoe heftig of agressief er ook gedemonstreerd wordt. Ze noemen demonstranten in dergelijke gevallen dan graag “activisten”.

Zodra echter die belangen niet meer primair gediend worden en protesten door HEN vaak zelfs als “een aanval op HUN democratie” beoordeeld wordt, kan de burger zijn borst nat maken en dan ervaart hij inderdaad, zoals genoemd in de tweet, hoe het werkelijk gesteld is met het demonstratierecht in onze liberale democratie. Zoals we eerder vaststelden, gelden “democratische” regels steeds alleen maar zolang het uitkomt… -DGZ-