Wie regeert en bepaalt in ons land?…

Dat zijn de zaken die zich onder uitsluiting van de media in het verborgene moeten afspelen. Steeds komt via “klokkenluiders” aan het licht dat de Nederlandse overheid, banken en Nederlandse pensioenfondsen het verwarrende “hoedje hoedje” spelen om vooral geen ruchtbaarheid te hoeven geven aan het op het hoogste financiële niveau gespeelde spel, waar het uiteraard om de miljarden aan volksvermogen gaat die ingezet worden om HUN Europa te vormen waar het volk niets over te vertellen mag hebben.

Die politieke en financiële eenheid die ZIJ willen, kost handenvol geld en dat moet ergens vandaan komen. Men steelt het via allerlei donkere achterkamerconstructies van het volk… -DGZ-