De volksvijand is dichter bij dan we denken…

https://twitter.com/RadioGenoa/status/1703521748426092965

Een min of meer normaal en logisch immigratiebeleid ziet er heel anders uit. Het feit dat men het per se op deze wanordelijke manier wil uitvoeren, toont aan dat het regime andere volksvijandige vernietigende doelstellingen heeft en als zodanig, samen met alle westerse nationale regeringen als uitvoerende organen van het regime, zichzelf als volksvijand gekwalificeerd en geopenbaard heeft. Zeg maar een soort “coming out”

Ze vertellen ons echter via HUN propaganda-kanalen voortdurend dat de Russen en de Chinezen onze vijanden zouden zijn… -DGZ-