The Great Distortion…

“This has lead to massive inflation over the past 52 years whereas income has not even remotely kept up. This has also enabled the US government to take on massive debt and out of control spending.”

Deze 52 jaar durende geldontwaarding, terwijl gelijktijdig de lonen gedrukt werden, was het startpunt van “The Great Distortion”. We besteedden er talloze malen aandacht aan, omdat dát het moment was waarop de door het regime gewenste wereldhervorming plaatsvond die nu de grenzen bereikt heeft, én die nu via de start van de oorlogsfase het einde van een tijdperk inluidt. Het destijds tanende geldsysteem werd kunstmatig nieuw leven ingeblazen door het installeren van een tweeverdieners-samenleving, die een enorme vlucht betekende voor op materialistische welvaart ingestelde mensen die sinds die tijd alle ruimte kregen. 

Leefbaarheid, milieu, geldende normen, waarden, gewoonten en tradities werden via aanvallen op de voorheen geldende logische orde afgebroken en achtergesteld. Zoals altijd werden er weer valse argumenten in het leven geroepen op basis waarvan die hervorming door de massa gedragen en geaccepteerd zou moeten worden. Het klassieke gezin dat ooit als hoeksteen van de samenleving wed gezien, moest wijken en werd afgebroken. 

Toen waren dat de gelijke rechten van de vrouw aan meerdere fronten die nu tot onomkeerbare traditie verheven zijn, en waaraan niemand meer twijfelt of mág twijfelen zonder als vijand voor iets of iemand te worden uitgemaakt. Een soortgelijke ontwikkeling speelt zich momenteel af ten aanzien van de illegale grensoverschrijding van massa-immigranten. Hier gebruikt men het valse argument “arbeidsmigratie”, alsof deels analfabete niet te integreren criminelen in spé hier zinvol werk zouden kunnen en willen verrichten.

Het zijn nooit ontwikkelingen die het volk wenst. Het regime, eigenaar van alle belangrijke media en daarmee alle propaganda-kanalen, is via die media én alle nationale regeringen steeds de sturende en belangrijkste kracht. Eerst forceert men de opbouw, en zodra het einde van de cyclus in zicht is, regisseert men de afbraak… -DGZ-