Men heeft een bepaalde mate van criminaliteit nodig…

Men heeft een bepaalde mate van criminaliteit nodig, stelden we hier regelmatig. Overlast veroorzakende en criminele groeperingen als minderheden in de samenleving pakt men daarom bewust NIET aan, hooguit met fluwelen handschoenen. Men heeft ze immers nodig! De problemen en “crises” worden op deze manier eerst opzettelijk gecreëerd om daarna een “oplossing” te kunnen bieden in de vorm van meer vrijheidsbeperkende- en vrijheidsberovende maatregelen die dan steeds de massa betreffen. 

Het uiteindelijke doel is immers massacontrole, die zodoende steeds meer binnen handbereik komt. De strop om de nek van de burger wordt steeds strakker aangetrokken en de volkscontrole wordt steeds meer omvattend… -DGZ-