Het huidige asielbeleid is een frontale aanval op onze Nederlandse waarden…

“Het asielbeleid van dit kabinet gaat rechtstreeks in tegen het belang van ons Nederlanders… Het huidige asielbeleid is een frontale aanval op onze Nederlandse waarden.”

De vaststelling dat de belangen van het eigen volk niet meer gediend worden, konden we al jaren geleden op meerdere andere terreinen maken. Via een geldverdelingsorgie die iedereen tijdelijk gelukkig moest maken, hield men de massa tevreden en in bedwang…

Al die mensen die graag onze stem willen hebben doen alsof zij iets op te lossen zouden hebben. Helaas:

“Zij die beslissen zijn niet gekozen; zij die gekozen werden, hebben niets te beslissen“- Horst Seehofer

We zien elke dag weer dat andere machtsblokken in alle westerse landen het heft in handen hebben en bepalen hoe de massa dient te worden bespeeld, onder druk te worden gezet en te worden aangestuurd… -DGZ-