De tijd is nog niet rijp…

De door sommigen gewenste acties, zoals “van hun bed lichten” of het organiseren van een tribunaal, zullen niet plaatsvinden. Het regime is oppermachtig en wint altijd, tenzij een door dat regime niet gecontroleerde ineenstorting in combinatie met een wereldwijde ronde “definitief verwijderen uit de samenleving”, zouden kunnen plaatsvinden.

Dát is alleen maar mogelijk als een groter deel van de massa gaat zien dat volksbedrog al tientallen jaren op het oorlogsmenu van het geldregime staat. Tot die tijd moet iedere realist zich onthouden van enig actief en fysiek verzet. Hij verliest nu namelijk elke slag tegen een dergelijk oppermachtig regime dat álle middelen kan en zal inzetten, én dat overal aanwezig en actief is. Das Regime ist immer und überall

Pas als het tij met medewerking van de massa eventueel keert (niemand weet of dat ooit zal gebeuren), kunnen de wapens geladen worden, eerder absoluut niet. In de huidig afbraakfase blijven we waarom voorbereid op komende veranderingen “ondergronds” en hooguit op een miniem waakvlammetje een beetje meesputteren… -DGZ-