List en Bedrog…

“Ik kan niet anders dan concluderen dat de @FIOD mij niet 𝘸𝘪𝘭 spreken.”

Nee, natuurlijk niet. Steeds als het interessant wordt en er spijkers met koppen geslagen moeten worden, laat men het afweten en krijgt men geen antwoord meer. De opdrachtketen werkt maar in één richting: van boven naar beneden, van geldregime naar de massa. De geldstromen lopen immers van beneden naar boven… 

Mediale aandacht betekent dat door iemand de vinger op de zere plek gelegd wordt waardoor misstanden, fraude en bedrog aan het licht kunnen komen. Omdat HUN geldsysteem en vooral het met kunst en vliegwerk zolang mogelijk in stand houden daarvan alleen maar met volksbedrog werkt, moet het regime met alle middelen voorkomen dat er licht in de duisternis kan komen. Veel van die illegale constructies die het daglicht niet kunnen verdragen, worden daarom ook steeds in het geheim en verborgen voor de massa in het leven geroepen, zonder er ook maar enige ruchtbaarheid aan te geven. De ware beweegredenen en doelstellingen moeten ten koste van alles in het volkstheater via voortdurende opvoering van steeds hetzelfde stuk “List en Bedrog” voor de met ongedekt aan koopkrachtdaling onderhevig geld omgekochte massa verborgen blijven. 

Dat is de werkwijze van het regime. HUN handelen is een aaneenschakeling van “false flags” die allemaal gericht zijn tegen het volk. Het is één groot afleidend circus dat men nodig heeft om vooral niet nog meer mensen te doen overlopen naar het kamp van de realisten die in tegenstelling tot de massa “het licht al gezien hebben”.

Tot de categorie afleiding en afbraak als voorbereiding op de door het regime gewenste omwenteling, behoren onder meer de in het leven geroepen Corona-farce, massa-immigratie, het forceren van oorlogen of het ceëeren van schaarste (geld, energie, voedsel) aan bijna alle fronten van het dagelijks leven van de massa. Zoals eerder beweerd zijn ze nog lang niet klaar met hun vernietigende koers en zullen er nog meer en meer drastische ingrepen en (oorlogs)handelingen plaatsvinden die op hun beurt weer gevolgen zullen hebben voor alle andere fronten die het volk dienen te raken… -DGZ-