Werken voor anderen…

In álle westerse landen moeten bepaalde groepen van mensen zich wel heel vaak achter de oren krabben en zich afvragen of het wel zin heeft om (fulltime) aan het werk te gaan of te blijven. Het zijn meestal de jongsten van de vierde en deels de derde generatie sinds de Tweede Wereldhervorming die met werken niet verder komen en alleen maar in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Dat men dan ook nog bewust massaal “arbeidsmigranten” het land binnenhaalt die geen enkele geschiktheid hebben, die zelfs niet willen integreren, zich niet willen aanpassen en dan als toetje van minachting voor het eigen volk door nationale regeringen ook nog een voorkeursbehandeling krijgen, geeft aan met welke kwade bedoelingen en met welke criminele energie het regime te werk gaat en de verwarrende oorlog tegen het eigen volk niet alleen met volle kracht voortzet, maar nu ook nog verhevigt. 

Net zoals er geen “long Covid” bestaat, is er ook geen sprake van een tekort aan arbeidskrachten. Ze vertellen het ons alleen maar voortdurend. Het volk kun je weer van alles wijsmaken… -DGZ-