De laatste generatie is het haasje…

Het geldregime weet dat over het algemeen de eerste en tweede generatie na de tweede wereldhervorming het meest profiteren van de nieuwe in gang gezette geldcyclus, waarna de neergaande fase start en het geleidelijk steeds moeilijker wordt om met werken iets op te bouwen. De mogelijkheden van de eerste generatie blijven voor de volgende en zeker de vierde en laatste onbereikbaar. Dat is de harde werkelijkheid. 

En die realiteit mag het grote publiek niet of zo min mogelijk bereiken. Men besteedt geen aandacht aan die cyclus die eindigt met een oorlogsfase om al het voorgaande definitief af te breken en te vernietigen, waarna men een nieuwe geldcyclus start… Alles staat in dienst van dat geldsysteem en de hoeders ervan, het geldregime. Het is alles bepalend, alles overkoepelend en zelfs bepalend voor de wereldmacht… Hen is er dus heel wat aan gelegen om het zo lang mogelijk in stand te houden, te verdedigen en geduchte tegenstanders te elimineren. Whatever it takes…

Zouden te veel mensen geïnformeerd zijn over de werking van HUN steeds startende én STEEDS EINDIGENDE cyclus, zou enerzijds het verzet om een volgende weer eindigende cyclus te starten op teveel weerstand kunnen rekenen, en anderzijds zou de massa minder (vrij)willig het hamsterrad willen betreden, hard werken, eigendom, bezit en eventueel vermogens opbouwen die later weer teniet worden gedaan door de daarop volgende afbraakfase…

Onze bekende wereld bestaat daarom uit een aaneenschakeling van misleidings- en afleidingsorgies. Het is één groot theater, één grote show met HUN daarbij behorende nep-orde, HUN nepgeld en HUN schijndemocratie. Fortuyn en Wilders werden niet voor niets geblokkeerd. Het regime erkent geen “wil van het volk” en daarom gaan de belangen van het geldregime, inclusief nationale regeringen NOOIT samen met echte democratie. Het wordt ons alleen maar wijsgemaakt… in HUN theater…

Het is daarom één van HUN doelstellingen om een de hele (westerse) wereld omvattend propaganda-apparaat in het leven te roepen, te financieren, en aldus in stand te houden. De massa moet bewust in het ongewisse gelaten en in de fuik gedreven worden. Het probleem voor al die mensen die afwijkende meningen meteen tot samenzweringstheorie verklaren en dus blind in alle overheidspropaganda geloven, is dat zij mentaal onvoorbereid het eerst van een koude kermis thuiskomen.

Pas dan gaan ze (tegen oorlog) protesteren waar niets meer te protesteren valt en dringt het besef door dat ze slaaf waren van het financiële complex dat zich dankzij hun verlangen naar tijdelijke materialistisch welvaart, hun consumptiedrang, hun betaalde belastingen, premies en heffingen kon handhaven en waarvoor ze hun kinderen jarenlang naar kinderopvangkampen stuurden… en dat is dan ook goed zo… -DGZ-