Men wíl de criminaliteit hier niet aanpakken…

We weten niet of het verhaal klopt, maar het zou aannemelijk kunnen zijn. Wat we ermee willen zeggen is… u herkent het patroon zoals dat in Europa ook regelmatig optreedt? 

De logische orde gebiedt definitieve verwijdering van criminelen uit de samenleving, en niets minder dan dat…

Dat het kán, bewijst de “coolste dictator ter wereld” in El Salvador dat voorheen nog hevig bendegeweld kende met ultrahoge misdaadcijfers. Na vijf jaar harde aanpak door Nayib Bukele zijn de misdaadcijfers daar gekelderd. Het kan hier ook, maar men wíl niet. Waaróm men niet wil, leggen “deskundigen” ons dan weer uit in het artikel.

Het zou wel eens nadelig kunnen uitpakken voor delen van de bevolking, meent men en verder nog wat geneuzel over de onafscheidelijke vermeende “mensenrechten” natuurlijk, alsof iedereen dezelfde rechten zou hebben. Een gezonde samenleving leeft en ademt echter van de aangeboren natuurlijke en logische ONGELIJKHEID. De een mag blijven, de ander dient te verdwijnen…

De kunstenaars en illusionisten die hier moeten doorgaan voor democratische bestuurders daarentegen laten (bepaalde groepen van) tuig zo snel mogelijk weer los op HUN “nieuwe normale” kunstsamenleving. Ze zullen er dus wel een bedoeling bij hebben om niets te doen en de bevolking vogelvrij te verklaren.

Westers verval, neergang en verloedering worden er in het kader van afbraakbeleid in ieder geval door bespoedigd, voordien geldende regels worden door steeds meer onbeschoften aan hun laars gelapt, én een door het regime gewenste mate van criminaliteit wordt zo ook gewaarborgd. Oftewel zo bereiken ze het afbraakdoel van de westerse civilisatie wel… -DGZ-