Zinloze publicaties… Nergens in de westerse wereld, overal dus waar het regime de regels bepaalt en het de democratie naar wens kan uitschakelen, mag behoudend, conservatief beleid op basis van logische verhoudingen gevoerd worden. Nergens… Het zou een aanval betekenen op HUN surrogaat-orde die het regime nodig heeft om te kunnen overleven. Dan weet iedereen hoe laat het is…

We zien het al jaren en overal gebeuren. Geen reden om aan te nemen dat dat nu zou veranderen… -DGZ-