Niemand hoeft partij te kiezen…

Wij hoeven geen partij te kiezen. Men wil dat wel graag, maar we doen dat dus niet. 

Uiteindelijk gaat het alleen om ordeherstel in eigen land. De rest van de wereld interesseert ons in dit verband niet. Zolang de (bewust gevoerde) fluwelen handschoen-methode gehandhaafd blijft, lokt men criminaliteit, ordeverstoringen, onrust en een gevoel van onveiligheid en onzekerheid uit.

Zou men al die volksvijandige verschijnselen namelijk niet willen, had men het al eerder aangepakt. Het volk heeft geen macht, alleen regeringen en overheden. Het is dus bewust gevoerd beleid teneinde juist zoveel mogelijk onrust, onvrede en onveiligheid in het leven te roepen

Nationale westerse regeringen voeren vrijwel allemaal willens en wetens een soortgelijk onrustbevorderend beleid. Men wíl geen logische orde meer. Het kan wel, men doet het niet. Het is niet in het belang van het regime dat volkscontrole prominent op de menukaart heeft geplaatst, en voor dat doel bewust onrust in het leven roept … -DGZ-