De misleidingsindustrie…

Het maakt allemaal niet zoveel uit hoe je het noemt. Het enige dat telt is het besef dat de massa voortdurend om de tuin geleid moet worden om de belangen van het geldregime te kunnen blijven behartigen, en dát besef is er niet bij het brede publiek, oftewel mag er onder geen beding zijn. 

Zou de massa het vertrouwen opzeggen in de door dat regime geïnstalleerde instituten, te weten de NAVO, de WHO, de VN, de EU, nationale regeringen, Centrale Banken met HUN ongedekt geld, de media als regime-propaganda, die allemaal niets anders doen dan regime-beleid voeren, stortte HUN systeem van (wereld)macht en volkscontrole binnen de kortste keren als een kaartenhuis in elkaar… En dat moet natuurlijk voorkomen worden… -DGZ-