Er is geen uitweg…

Het stadium van  de “deportaties” is allang voorbij en kan niet meer uitgevoerd worden. Het enige dat nog zou kunnen helpen is de definitieve verwijdering uit onze samenleving van de verantwoordelijken en hun collaborateurs van massa-immigratie. 

Maar ook dat wordt moeilijk. Het regime dat de macht van het volk gestolen heeft, wint altijd en het heeft in het kader van HUN stervend geldstelsel nou eenmaal besloten tot afbraakbeleid dat, voor zover het de westers wereld betreft, moet leiden tot ernstige destabilisatie. In de regel gebeurt dat wat het regime wíl… -DGZ-