Alles en iedereen is gekocht en omgekocht…

De eindconclusie die steeds ontbreekt is, dat er sprake is van een bewust gevoerd afbraakbeleid. De westerse samenleving en verantwoordelijken die men de laatste tientallen jaren kon vormen, kopen en omkopen met enorme bergen geleend en geprint ongedekt geld, gaat eindigen omdat HUN geldsysteem nu ook gaat eindigen. Zelfs mensen die nooit werkten en dat ook nooit overwogen, kregen geld en huisvesting en dat kan alleen maar in een volstrekt onnatuurlijke en onlogische nep-samenleving. Men realiseert het zich alleen nog niet…

De uitspattingen met deels forse decadentie van de laatste jaren waar met nepgeld voor bijna iedereen van alles mogelijk was of gemaakt werd, zijn de oplossingsverschijnselen van de westerse civilisatie… -DGZ-