“The west will ignore this, but when Russia counters, it will make the headlines…”

Dit is de propaganda die men al heel wat jaren toepast. Men bericht alleen als het uitkomt. De massa moet immers als één man achter het regime staan om HUN geprovoceerde oorlog te kunnen rechtvaardigen. Die massa mag niet weten dat het einde van de geldcyclus de start van de oorlogsfase betekent en dat er geen echte externe vijand is… Die wordt er alleen maar voor de Bühne en voor de massa bij gefantaseerd… -DGZ-