Uitschakelen en monddood maken…

“The Shadow government attempting to stop him form becoming President again.”

Zelfs mensen die geen voorstander van Trump zijn, beginnen te zien dat de rechtsorde volledig verstoord is en dat het politieke systeem zo rot is als een mispel, en dat is het zelfs al tientallen jaren…

Voor het overige is deze manier van doen weer te beschouwen als de typische handtekening van het regime. Machtige tegenstanders worden met alle legale en illegale middelen uitgeschakeld en monddood gemaakt. In het uiterste geval worden ze “verongelukt” of “gefortuynd”.

Zou men Trump achter de tralies plaatsen en hem op deze manier onschadelijk maken, komen er protesten in het land. Bovendien opent men via dergelijke politieke rechtszaken de deur om niet alleen conservatieven en realisten, die momenteel massaal wereldwijd onschadelijk gemaakt worden, maar later ook – indien het tij keert – eventueel ook democraten buitenspel te plaatsen.

Ook in dit geval is er sprake van een globale aanval tegen realisten, en dus ook en vooral in Europa… “Justice is corrupted everywhere and act at political orders…”… -DGZ-