Egon von Greyerz

Egon von Greyerz:

The currency domino has been falling ever since Nixon closed the gold window in 1971. With high spending and deficits on top of Debt to GDP above 100% in many nations, the West in particular is facing a very dark period with galloping debt growth and collapsing currencies. This will lead to debt defaults, bank defaults, more printing, higher interest rates and still higher deficits.

Deze feiten wil men voor de massa verborgen houden. Het waren en zijn per slot van rekening al onze “bestuurders” vóór en vooral sinds 1971 die volop meewerkten aan de periode van gekochte welvaart en daartoe volop verstoringen en onevenwichtigheden in het leven riepen die grotendeel baseren op HUN kunstorde.  

Via allerlei kunstgrepen, al is het weer via gebakken lucht, zal men proberen de stervensfase nog even uit te stellen. Een weg terug is er echter niet. Eerst zal de rot er helemaal uit moeten. Het oude systeem moet eerste afgebroken en vernietigd worden. Het beproefde Westerse recept is bekend: oorlog… -DGZ-