Xiputineus…

Je moet wel erg veel vertrouwen in de politieke systemen hebben om aan deze “gekozen” president van het machtigste land ter wereld nog enig geloof te hechten. Blijkbaar zijn er nog mensen die dat doen… 

Het zal eerder zo zijn dat zelfs een US-president net als leden van het politiek regerings-samenraapsel in andere Westerse landen niets te vertellen hebben. Het zijn slechts acteurs en charlatans. Anderen zetten op de achtergrond de lijnen uit, beslissen en bepalen… 

“Hij (Willem Oltmans) vertelde mij dat de echte macht in Nederland zit bij de secretarissen-generaal, de hoogste ambtenaren in Den Haag. Keer op keer zag ik zijn gelijk bevestigd.”In een schijndemocratie schrijft de “handler” voor wat de secretaris-generaal te doen staat

Horst Seehofer: “zij die gekozen zijn, hebben niets te beslissen en zij die beslissen, zijn niet gekozen.”

Kan langdurig mondiaal volksbedrog nog duidelijker in woord en beeld gebracht worden?… Wij blijven in de bunker en binnen niet al te lange tijd in de schuilkelders, want ook een vernietigende (burger)oorlog hebben leden van het regime voor ons al op HUN verlanglijst geplaatst, met als zwaartepunt centraal Europa.

Bovendien hebben de Westerse plunderaars hun oog laten vallen op grondstoffen in de Oekraïne en Rusland. Grondstoffen en energie zijn de sleutel en men is op zoek naar mogelijkheden om Rusland te verslaan en hun grondstoffen te plunderen

Bovendien zeggen ze het gewoon en winden er al geen doekjes meer om… -DGZ-