Tussen kunst en kitsch…

Laten we zegen dat die wanvertoning van Biden/de “democraten” wereldwijd één voortdurend lachwekkend schouwspel is, ware het niet dat we te maken hebben met gevaarlijke clowns die voortdurend de wereld naar hun hand willen zetten en voor God willen spelen. Daartoe trekt het politiek samenraapsel alle macht en controle over de massa naar zich toe.

Voor dat doel produceren ze (vaak door niet in te grijpen) problemen, crises, onevenwichtigheden, pandemieën, een nepgeld-systeem, schaarste, conflicten, oorlogen én zodoende een ware parallel-wereld als afleidende en een alles overkoepelende circustent die door moet gaan voor een normale orde.

Ze creëren op die manier voor zichzelf steeds uitwegen en mogelijkheden om via nieuwe door hen uit te vaardigen regels, richtlijnen, voorschriften, bepalingen en wetten de inmiddels volledig ontwapende massa aan te sturen, voor zich uit te drijven en zodoende de strop om de nek van die massa steeds strakker aan te kunnen trekken. En dan zeker in de eindfase van HUN verpieterende systemen die gekenmerkt worden door verval, neergang, verloedering en afnemende welvaart, die immers slechts tijdelijk en gekocht is, en die uiteindelijk eindigt via geprovoceerde oorlogen.

De reguliere logische orde wordt hermetisch afgesloten zodat elke hunkering naar natuurlijke en logische structuren meteen onderdrukt kan worden. Alleen een abnormale en onlogische surrogaat-orde biedt de mogelijkheid om de mensen massa-immigratie en andere abnormaliteiten als normaliteit te verkopen.

Volgens de twee werelden-theorie is de inferieure deels overbevolkte “kunst- en kitsch” flut-wereld met al die zelfgemaakte “problemen” en “crises”, met meerdere geslachten en voor de massa bestemde onderdrukking waarover de propaganda-kanalen dagelijks moeten berichten, voor ons bestemd. Ook dit Biden-Trump “debat” staat symbool voor het verval van de Westerse (democraten)wereld. De illusionisten vinden zichzelf nog allemaal supertof… -DGZ-