5 Reasons Why Much Of The Global South Isn’t Automatically Supporting The West In Ukraine

Source: 5 Reasons Why Much Of The Global South Isn’t Automatically Supporting The West In Ukraine | ZeroHedge

“India’s foreign minister, S. Jaishankar, summed it up succinctly in a recent interview: “Europe has to grow out of the mindset that Europe’s problems are the world’s problems, but the world’s problems are not Europe’s problems.” 

De kern van deze uitspraak komt overeen met onze conclusie: het draait niet alleen om Europa omdat de westerse media er alleen maar over berichten. Voor het stormrijp beuken en oorlogsrijp maken van de bevolking zorgen de media ervoor dat Europa in de slachoffer-rol terug moet. Oorlog moet per slot van rekening steeds de bevolking worden verkocht. De ware oorzaak en veroorzakers mogen nooit worden genoemd… -DGZ-