AANKLACHT LANDVERRAAD: M. RUTTE, J.P. BALKENENDE & R. LUBBERS.

Bron: oproep aanklacht landverraad

Land- en volksverraad, niet alleen in Nederland maar in de gehele westerse wereld. Systematisch werden en worden er beslissingen genomen die het belang van bepaalde elite’s dienen en niet die van de bevolking. De daadwerkelijke voorbereidingen voor een wereldheerschappij heeft men al veel eerder gestart.

De concrete basis legde men na de tweede Wereldoorlog en die berust veelal op geheime afspraken, misleiding, het uitvoeren van volksvijandige programma’s, schijndemocratische politieke structuren en het afschaffen van echte democratie, het installeren van een puur fiatgeld-systeem enz. Kortom: het volledig uitschakelen van de natuurlijke orde waar we regelmatig op hameren en naar verwijzen. De krachten en machten die hiervoor verantwoordelijk zijn, blijven onaantastbaar. We noemen ze maar het geldregime.

Al die “progressieve” land- en volk verradende met de Angelsaksische vijand heulende poppetjes die men nodig heeft voor het volksbedrog, heeft men al sinds jaren op slinkse wijze op beslissende posities weten te plaatsen, en die raken we zo gemakkelijk niet meer kwijt. Het gevolg is de wanorde die we nu kennen…

Zodra steeds meer mensen in de gaten krijgen dat en hoe ze bedrogen zijn, in een kunstmatig coma geplaatst zijn, en de financiële voordelen voor die elite’s voorspelbaar gaan eindigen, werken diezelfde criminele kringen daarna aan de (aanvankelijk) gecontroleerde afbraak van die systemen teneinde op basis van andere startvoorwaarden nieuwe, weer in hun voordeel functionerende systemen te installeren… -DGZ-