Achterbaks, liegen, bedriegen, misleiden en afleiden… het zijn de taken van politici…

Het is in de loop van de geschiedenis nooit anders geweest. Overheden moeten liegen, onwaarheden en halve waarheden verkondigen, het volk op het verkeerde been zetten en om de tuin leiden. Men weet dat alles in dienst moet staan van “hogere machten” oftwel het geldregime, én dat economische cycli bepalend zijn voor onder meer de mate van welvaart in een desbetreffende fase. Het volk als vermeeend profiteur wordt tevreden gesteld met (overgewaardeerd) nepgeld als smeermiddel dat gedurende enkele decennia functioneert. Daarom noemen we het ook nepgeld. Het is niet duurzaam en het is onderhevig aan voortdurende ontwaarding…

Daarna volgt de chaotische eindfase met oorlog, geldontwaarding en een verpieterende samenleving die volledig op zijn kop gezet is en waarin we ons nu bevinden. De kwaliteit van onze samenleving waarin men ons samenperst, houdt in maatschappelijk, sociaal, sociaal-cultureel en politiek opzicht gelijke tred met de gezondheidsstatus van HUN geldsysteem!! Dát systeem is stervende, hetgeen onder meer is af te lezen aan de (nog grotendeels verborgen) groeiende chaos om ons heen. Ongedekt geld was en is het smeermiddel.

Wij noemen het hier steeds neergang en verloedering. De zichtbare basis voor die verpietering is echter al tientallen jaren geleden door democraten in opdracht van het geldregime gelegd.

MEN WIST TOEN AL dat de ondergang over enkele decennia zou plaatsvinden en dát gaat men het volk echt niet vertellen, en ook niet dat via aanvallen op de natuurlijke orde en de zuilen van de westerse civilisatie een afbraakscenario werd voorbereid en geactiveerd om de de latere neergang te kunnen verklaren en zodoende de aandacht af te leiden van de ware veroorzakers: het (geld)regime en HUN als geldautomaat functionerende geldsysteem…

…and finally the paradigm of perpetual growth has reached the point of diminishing returns… Indeed, that point was actually reached by about 1970. Since then capital has not so much sought growth through increased production…”

En weer de verwijzing naar de jaren 70 vorige eeuw, de periode waarin men om de levensduur van hun systeem te rekken, onder meer de consumptie bevorderende tweeverdienersmaatschappij, met alle gevolgen van dien, uit de lade toverde. De nog steeds geldende peperdure en bijna niet meer te betalen toeslagen- en kinderopvangsystemen, inclusief de vanaf toen uitgebouwde deeltijd-samenleving, gaan nu steeds meer pijntjes opleveren. Zowel in financieel als ook in niet-financieel opzicht.

Er is dan ook GEEN gebrek aan arbeidskrachten, zoals men ons dat steeds probeert wijs te maken om de massa-import van mensen uit andere culturen en met een andere achtergrond, te kunnen verantwoorden. Die worden hier binnengesluisd om in het kader van afbraakbeleid de sociale orde te vernietigen! Geen andere logische conclusie mogelijk…

Het in de video geopperde voorstel om het volk eerlijk voor te lichten zou betekenen dat men toegeeft de burger al op zijn minst tientallen jaren zwaar besodemieterd te hebben, als speelbal misbruikt heeft, én dat de onteigeningsfase ten aanzien van zowel vrijheden als ook fysiek eigendom en bezit te wijten is aan collaborerende democraten. Dát gaat men echt niet doen. Díe verraders willen geen hooivorken aan hun kelen… -DGZ-