Afbraakbeleid en oorlogen tegen het eigen volk…

Jaren geleden waren we al tot de conclusie gekomen, dat de oude structuren bewust afgebroken en vernietigd worden door democraten, teneinde de nieuwe volksvijandige normaliteit van het regime te kunnen afdwingen. Alle westerse nationale regeringen zijn gekaapt door dat regime, en regeren dientengevolge al jaren niet meer in het volksbelang.

Vandaar destijds al het advies om hier niet meer te participeren of te investeren, te stoppen met werken indien mogelijk, of in ieder geval zo min mogelijk eigen tijd te verkwanselen aan een baan. Tevens adviseerden we om afscheid te nemen van de bestaande structuren die nog steeds uitgaan van leren/studeren, carrière maken en geld verdienen dat ook in de toekomst steeds meer aan koopkracht gaat verliezen. Die orde gaat verdwijnen omdat het monetaire systeem eindigt en dat is een globale aangelegenheid… -DGZ-