Afbraakbeleid in optima forma…

Men wíl niet onder ogen zien dat massa-immigratie gewenst en aangestuurd is. Tevens weigert men tegen beter weten in te erkennen dat er een eveneens bewust en gewenst afbraakbeleid gevoerd wordt teneinde de sociale orde te ondermijnen. 

Men gaat zolang door met die ondermijnende koers tot de negatieve gevolgen voldoende impact op land en bevolking gaan hebben, en dat moment is nog niet aangebroken…  Al die oproepen zijn dus aan dovemansoren gericht.

Toenemende criminaliteit, onvrede, onlusten, onzekerheid, onveiligheid en vooral ook verdeeldheid als wapen tegen het (Nederlandse) volk als eenheid en traditionele nationale gevoelens, tradities en normen bieden het regime (nationale regeringen dus) veel meer mogelijkheden om verbiedend, verplichtend, dwingend en aldus sturend op te treden. Alleen is het uiteindelijk steeds de massa die getroffen wordt door de controlerende maatregelen en daardoor steeds meer vrijheden moet inleveren.

Zodra betrouwbaarheid en geloofwaardigheid in regeringen tot het nulpunt dreigen te zakken (men begint immer steeds vaker in de gaten te krijgen dat regeringen andere heren dienen en uitdrukkelijk niet het volksbelang), komen de repressieve maatregelen om de hoek kijken, waartoe ook directe harde censuur behoren en het onderdrukken van de meningsvrijheid. De waarheid en feiten mogen immers niet het brede publiek bereiken

We wezen regelmatig op het feit dat het ons opgedrongen nepgeldsysteem alles overkoepelend en alles bepalend is, ook voor het behoud van de wereldmacht. Zodra dat van nature niet duurzame systeem voldoende is verzwakt, start de oorlogscyclus vrijwel gelijktijdig met de repressieve fase en geldontwaarding… DGZ-