AIVD beticht burgers die nog niet 100% gehersenspoeld zijn van ‘Anti-institutioneel extremisme’

Source: AIVD beticht burgers die nog niet 100% gehersenspoeld zijn van ‘Anti-institutioneel extremisme’ – DissidentNL

“Zelfstandig denkenden die nog niet volledig gehersenspoeld zijn door de systeemmedia en niet geloven in de Corona- en stikstofleugens worden nu beticht van ‘anti-institutioneel extremisme.” – Je hebt te geloven wat wij je wijsmaken…

Kritiek van alle kanten op het AIVD-apport was te verwachten. Er zijn natuurlijk veel meer dan honderduizend “dissidenten”, die de ware achtergronden en beweegredenen van het regime én ALLE NATIONALE REGERINGEN ALS COLLABORATEURS op zijn minst al vermoeden. Het WERELDVOLK moet in bedwang worden gehouden. Faalt het regime daarin, zijn haar dagen geteld…

“Zonder leugens, list en bedrog zou hun criminele kaartenhuis onmiddellijk in elkaar donderen´, stelden we onder meer in dit commentaar.

Veel mensen vermoeden iets, hebben de melk horen klotsen maar weten nog niet waar de democratische tepel hangt. Men voelt aan dat veel zaken allang niet meer kloppen, maar men weet niet waar het aan ligt. Het heeft alles te maken met onze aangeboren drijfveren. Díe aangeboren natuurlijke en logische drijfveren zijn het regime een doorn in het oog. Ze staan de door hen gestimuleerde en in het leven geroepen kunstmaatschappij in de weg en moeten dus aangevallen en vernietigd worden. Belangrijk in dit verband is te weten dat deze aangeboren drijfveren NOOIT helemaal uitgeroeid kunnen worden en dus moet men net doen alsof ze niet meer bestaan en ze zoveel mogelijk “ondersneeuwen” of zelfs criminaliseren. Een neger is een neger, maar je mag het niet meer zeggen

HUN methodes: jarenlange indoctrinatie, massapsychologie, beïnvloeding en zware propaganda waardoor gedragsverandering en de “juiste” mening moet worden gekweekt. Men kan het zich daarom niet permitteren de massale financiële ondersteuning voor de media en andere meelopers achterwege te laten. Propaganda-media zijn namelijk een cruciaal wapen voor het slagen van hun vernietigende missie. Ze worden misbruikt voor de hiervoor genoemd doelen, maar ook voor de “verdeel- en heers-” en de “brood en spelen-” afleidings- en beïnvloedingstechnieken. Het zijn niet alleen de media die tot het meningvormende regime behoren, maar vrijwel alle in dit commentaar genoemde en in onze samenleving actieve entiteiten. Uiteindelijk varen ze er allemaal wel bij, anders zouden ze niet volgen… -DGZ-