AIVD: honderdduizend Nederlanders geloven dat land wordt geregeerd door ’kwaadaardige elite’

Source: AIVD: honderdduizend Nederlanders geloven dat land wordt geregeerd door ’kwaadaardige elite’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Ze kunnen blij zijn als het er maar honderdduizend zijn… Over het algemeen is het niet belangrijk wat ze ons vertellen maar te kijken naar wat bestuurders uiteindelijk doen of niet doen.

Bescherm je de landsgrenzen niet meer, is het alleen al op basis van dat ene feit afgelopen met de geloofwaardigheid en acceptatie van die desbetreffende overheid. De voortdurend in de strijd gegooide valse argumenten die slechts het doel hebben om HUN politiek en HUN ideologie aan het volk te kunnen verkopen, doen niets af aan hun wandaden. Alleen díe tellen, en niets anders…

Laat je op Nederlands en Europees grondgebied toe dat vreemde mogendheden hier een carte blanche voor zichzelf mogen afdwingen, zich hier op militar gebied breed mogen maken en dan ook nog een oorlog mogen ontketenen op andermans grondgebied, is het niet zo vreemd dat velen dat als volksvijandig bestempelen. Ook dit gegeven is op zich weer reden genoeg om regerende democraten een goed afscheid toe te wensen.

Treedt je moedwillig, bewust, willens en wetens en dus provocerend het internationaal recht met voeten door vermogens en bezittingen van een centrale bank en zelfs burgers van dat land ALLEEN AL OP BASIS VAN HUN NATIONALITEIT te bevriezen en in beslag te nemen, heb je alle overige rechten verspeeld en zelf geen enkel recht meer van spreken… Afgelopen uit… Slechts drie voorbeelden…

Waar in het artikel gesproken wordt over kwaadaardige elite, spreken wij van het regime dat meer macht, meer volkscontrole en nog meer financieel gewin nastreeft met behulp van een door dat regime geïnstalleerd frauduleus systeem, én een voor dat doel via infiltratie in het leven geroepen gemanipuleerd politiek systeem dat in staat is de democratie naar wens uit te schakelen…

Tel daarbij op de ogenschijnlijke bedoelingen van het westen om naast (West-)Europa, ook van Rusland een NAVO-vazal te maken en ook dat land van alle waardevolle bezittingen en dan met name grondstoffen te ontdoen, moet men er zich niet over verbazen, dat men “in de rest van de wereld ” over die westerse criminele energie “not amused” is en de nodige afstand tot die schurken in acht gaat nemen.

De eindconclusie van VRIJWEL ELK hier gepubliceerd commentaar is op zich al een reden om in deze door anderen voor ons geïnstalleerde kunstsamenleving  geen vinger méér krom te maken dan noodzakelijk, min of meer comfortabel aan de zijlijn te blijven, de regerende liegende en bedriegende verraders vooral niet serieus te nemen en zodoende tot de conclusie te moeten geraken dat andere entiteiten wereldwijd de dienst uitmaken, ook in Nederland. Een Nederlander bevuilt zijn eigen nest niet, evenmin een Duitser, een Belg, een Fransman, een Italiaan, een Deen… etc. Conclusie: we worden geregeerd door een kwaadaardig samenraapsel dat nationale regeringen verbiedt de burger een stem te geven… -DGZ-