Alle jongeren naar het Rijksmuseum? ‘Ze kunnen net zo goed naar andere musea’ – RTL Nieuws

Bron: Alle jongeren naar het Rijksmuseum? ‘Ze kunnen net zo goed naar andere musea’ – RTL Nieuws

“Daarnaast neigt het veel naar nationalisme, vindt pedagoog Bas Levering. “We houden ons in Nederland al heel lang ver van nationalisme en chauvinisme, en dat hebben we ook lang uit het onderwijs weg kunnen houden.”

Ziehier hoe vooral op school kinderen en jongeren van meet af aan, zonder dat ouders daar enige inspraak in hebben, de verplichte hersenspoeling moeten ondergaan. Via geselecteerde leerstof, “pedagogen”, leerkrachten en de leerplicht druk je ze dan allemaal heel onopvallend en geleidelijk tijdens het jarenlange leerproces in de hoek waar je ze wil hebben… -DGZ-