Amalia in vizier Mocro-maffia

Source: Amalia in vizier Mocro-maffia | Binnenland | Telegraaf.nl

“Omdat de contacten volgens justitie te innig waren, werd B. overgeplaatst. Sindsdien sturen de twee brieven met Koranverzen naar elkaar, waarin volgens justitie mogelijk gecodeerde boodschappen zijn verwerkt. Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) eist onmiddellijk ingrijpen van de minister.”

In een logische orde zouden criminelen niet de mogelijkheid krijgen om contacten te onderhouden. Ze zouden hier zelfs niet meer zijn.

Doordat bewust NIET ingegrepen wordt, kunnen we stellen dat de ondermijning van de rechtsstaat gewild is en daardoor al lang geleden een ontwikkeling in gang gezet is die de belangen van de eigen bevolking al tientallen jaren niet meer dient.

De ware misdadigers zijn zij die een dergelijke gang van zaken toelaten en zelfs stimuleren. Het zijn de mensen die aan de knoppen mogen draaien en op het hoogste bestuurlijke niveau hun vernietigend en volksvijandig werk mogen verrichten en voortzetten. Het zijn de volksverraders die als zodanig niet herkend en benoemd mogen worden: de wolven in schaapskleren. Zou Wilders echt niet weten dat die aftakeling en neergang in het volledige westen aangestuurd en gewild is? … -DGZ-