An Economic Hit Man Speaks Out: John Perkins on How Greece Has Fallen Victim to “Economic Hit Men”

Source: An Economic Hit Man Speaks Out: John Perkins on How Greece Has Fallen Victim to “Economic Hit Men”

“Most political democracies are corrupt, including that of the United States. Democracy is not really working on a governmental basis because the corporations are in charge…”

Al een ouder artikel, maar daarom niet minder actueel. Aan de hand van het voorbeeld Griekenland wordt duidelijk gemaakt wie de spelregels bepaalt in elk land. De economisch zwakste landen zijn de gemakkelijkste prooien, hetgeen niet betekent dat landen als Denemarken, Duitsland en Nederland gevrijwaard zouden zijn van deze “corporatocracy”.

Voor ons al veel langer duidelijk dat anderen bepalen hoe het beleid in de afzonderlijke Europese landen eruit heeft te zien en dat landelijke regeringen nog maar beperkte invloed in eigen land hebben.

Horst Seehofer: De mensen die beslissen, zijn niet gekozen; zij die gekozen werden, hebben niets te beslissen…

Hier vinden we dan ook de oorsprong van de in het leven geroepen wanorde en verdeeldheid die functioneren in het voordeel van dat “corporations”-regime dat niet gebaat is bij sterke, gezonde, zelfstandig en autonoom agerende landen. Evenmin heeft men interesse in sterke deskundige leiders en daadkrachtige regeringen of bestuurders. De regeringsploegen zijn omgevormd tot corrupte opdrachtontvangers die hoofdzakelijk de belangen dienen van het regime. Zie Nederland en Duitsland momenteel. Elk jaar van kwaad tot erger, maar de oorsprong ligt al jaren achter ons.

Het gelag betaalt uiteindelijk steeds de bevolking. Niet meer meedoen is daarom niet zo’n gek idee en eigenlijk zelfs een verplichting voor iedereen… -DGZ-