Analisten waarschuwen voor aanstaande enorme Nederlandse pensioencrisis

Source: Analisten waarschuwen voor aanstaande enorme Nederlandse pensioencrisis

Enkele jaren geleden formuleerden we het in het hoofdstuk Wat te doen? zo: “Het pensioenstelsel is nooit grondig gereformeerd, gezond en waardevast gemaakt en dat zal in de toekomst ook niet gebeuren. Op last van De Nederlandsche Bank en via controle door de Autoriteit Financiële Markten zijn alle pensioenfondsen verplicht om te beleggen in hoofdzakelijk aandelen, obligaties en onroerend goed. En precies daar liggen de problemen nu en zeker in de toekomst. Kijk naar het marginale gepruts met de pensioengerechtigde leeftijd. Niemand garandeert die uitkering, en al helemaal niet de overheid als meest onbetrouwbare “partner” inzake financiële aangelegenheden.”

Om kiezers tevreden te houden zal men dus te zijner tijd miljarden aan belastinggeld uit moeten trekken om de pensioenen in Nederland enigszins op peil te houden. In Duitsland gebeurt dat al, zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven. Het stemvee mag niet in de gaten krijgen hoe desastreus onder meer pensioenfondsen er wereldwijd voor staan. Het zijn pure fiatgeld-instituten die geen vaste waarden mogen bunkeren voor de komende slechte tijden… -DGZ-