Angst vor Schuldenexplosion: Ausländische Investoren flüchten aus Italien

Die Finanzmärkte in Italien zittern immer stärker: Die Populisten in Rom wollen bald ihren ersten Haushalt vorstellen. Und so wie es aussieht, werden sie das Geld trotz des gigantischen Schuldenbergs mit vollen Händen ausgeben.

Source: Angst vor Schuldenexplosion: Ausländische Investoren flüchten aus Italien

De huidige regering in Italië is volledig op de hoogte van de gevolgen. Nóg meer geld uitgeven en nóg meer schulden maken dan nu al het geval is, zal de Centrale Banken bloednerveus maken. Zij willen rust aan het front en geen renteverhogingen. Hetzelfde spel wordt in de VS gespeeld. Verhoog de uitgaven, verlaag de belastingen, jaag de economie aan, verlaag de werkloosheid (op papier) etc. Met andere woorden: creëer een tijdelijke opleving via het ter beschikking te stellen van nog meer geld en dwing de Centrale Banken om de rente te verhogen. Bij dit spel op het hoogste niveau moeten we niet vergeten dat er een strijd woedt om de controle en -zoals  vaker beweerd- het opbouwen van zondenbokken. Wie krijgt de zwarte piet? Centrale Banken weten hoe ze de (wereld)economie gecontroleerd kunnen wurgen, teneinde later weer onder hun controle een door hen gewenst geldsysteem te laten herleven. Omdat (Centrale) banken de belangen dienen van de globalisten, zijn ze tot (volks)vijand verklaard en worden van harte uitgenodigd en gedwongen om fouten te maken die het grote publiek moet onderkennen en herkennen. De huidige Italiaanse regering en grote delen van de bevolking zijn over het algemeen anti-EU en anti-euro. Via hun aanjaagbeleid dagen ze alle organisaties uit die verantwoordelijk zijn voor de schijnrijkdom en schijnwelvaart die de Centrale Banken inclusief de Fed, de wereldbevolking via fiatgeld opgedrongen hebben. Daar moet de zwarte piet naartoe zodat de overgang niet meer onder hun controle staat. Zij waren het immers die de rente verhoogden waardoor de neerwaarste beweging kon starten… -DGZ-