’Asielstelsel hangt van huichelarij aan elkaar’

Source: ’Asielstelsel hangt van huichelarij aan elkaar’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Allerlei argumenten vóór en tegen asiel, vluchtelingen en illegalen. Anderen zijn vóór, wij zijn tegen elke vorm van illegale grensoverschrijding en volksvervuiling onder het noemen van welk vals voorwendsel dan ook. Het interesseert ons niet wat democraten vertellen, we kijken alleen naar hun handelen en de gevolgen daarvan voor de eigen bevolking, en niet voor een andere bevolking of een ander bevolkingsdeel.

Bovendien betreft het grotendeels aangelegenheden waarvoor men geen toestemming (gevraagd) heeft van de oorspronkelijke Nederlandse bevolking. Het wordt het volk van bovenaf ongevraagd opgelegd, waarbij men tegenwoordig zover gaat dat nationale regeringen bepalen wat volk te denken, te vinden en te menen heeft en het uiten van een andere dan de staatsmening al niet meer geaccepteerd wordt.  

Hoofdkenmerk is dat de reguliere orde in alle voornamelijk westerse landen wordt ondermijnd. Zou men dat niet gewild hebben, had men deze vernietigende koers met desastreuze gevolgen voor het eigen volk niet gevaren. Men heeft echter gekozen voor afbraak.

Vanzelfsprekend laten wij daarom de boel de boel, hebben ons allang afgewend van deze wanorde en blijven ondergronds en op gepaste afstand volgen wat er bovengronds door het politieke samenraapsel en volksverraders in nauwe samenwerking met hun afbraak- en oorlogspropaganda zo allemaal uitgespookt wordt… -DGZ-