Asielzoeker uit ander EU-land kan aan grens worden teruggestuurd

Source: Asielzoeker uit ander EU-land kan aan grens worden teruggestuurd | Binnenland | Telegraaf.nl

“De zogeheten secundaire migratie, van asielzoekers die naar een andere lidstaat trekken terwijl ze in het land van aankomst hun asielaanvraag moeten indienen en afwachten, wordt een mogelijke reden om tijdelijk grenscontroles in te voeren… Maar iemand in bijvoorbeeld Amsterdam hierop controleren mag nog steeds niet, aldus Van der Burg.”

Vreemd. Van elke belastingplichtige in Nederland worden alle relevante gegevens ongevraagd door andere EU-landen aan Nederland doorgegeven, en andersom. Hoeft u niets voor te doen, gaat allemaal automatisch… -DGZ-