Banenmarkt oververhit

Grote delen van de arbeidsmarkt dreigen de komende jaren oververhit te raken. Het gebrek aan geschikt personeel in sectoren als de ict, de bouw, de zorg en het onderwijs blijft „tot 2022 minstens net zo erg als nu”, voorspelt Didier Fouarge, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht.

Source: Banenmarkt oververhit

“Geschikt personeel” betekent tegenwoordig dat je als systeemconform denkend trendvolger en trendversterker moet dienen. Al is de nood nóg zo hoog, zelfs met een kwalificatie in de vorm ven een certificaat of een diploma zou al meteen een afwijzing volgen zodra blijkt dat iemands denkrichting “niet passend” is. Een ooit behaalde onderwijsbevoegdheid bijvoorbeeld blijft daarom hier ongebruikt op de plank liggen… -DGZ-