Banks Take The Lead In Establishing Personal Social Credit System

Source: Banks Take The Lead In Establishing Personal Social Credit System, Critics Charge | ZeroHedge

Het machtsbeluste regime is overal. Voor de argeloze burger die meent dat overheden, instanties en banken steeds het beste voor hebben met hun “klanten” die in feite geen keus hebben en wel móeten beschikken over een bankrekening, is vluchen niet mogelijk. Dat schijnt alleen maar voorbehouden te zijn aan een slechts selecte groep mensen die anderen al voor ons als zodanig aangemerkt habben… -DGZ-